::เงือนไขการจองทัวร์ ::
 

Dragon One Travel Limited Partnership

  |หน้าหลัก |โปรแกรมทัวร์ |โปรโมชั่น |เงือนไขการจอง |เกี่ยวกับเรา |ติดต่อเรา | 


  เงื่อนไขการจอง

กรุณามัดจำเงินล่วงหน้า 50%ก่อนเดินทาง 20 วัน ที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ระเบียบการบริษัท

ถ้าท่านได้ยืนยันจำนวนยอดและมัดจำเงินกับบริษัทแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนคนกรุณาแจ้งบริษัทล่วงหน้าเราไม่มีการคืนเงินให้แต่ท่านสามารถมีคนเดินทางแทนกันไต้แต่คนที่มาแทนจะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

สิ่งที่ควรนำติดตามไปด้วย

กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย 

โอนเงินเข้าบัญชี นายจักริน  เมืองใจหล้า
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี  504-1-83869-0
2. ธนาคารกรุงเทพ  สาขาเชียงราย  สะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 262-4-93696-5
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชียงราย  ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 507-273822-3